Truy cập nội dung luôn

ĐẢNG ỦY - ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGHĨA LỘ, TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 3 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 9 THÁNG CUỐI NĂM 2024

01/04/2024 17:53    52

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ

HỘI NGHỊ Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chị thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2024

Chiều ngày 01/4/2024, Đảng ủy - Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Lộ tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chị thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2024.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Đồng chủ trì hội nghị có chí Nguyễn Thị Tài Định, Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy; đồng chí Lê Hồng Thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Võ Văn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ; Công an, Quân sự; trưởng các tổ chức Chính trị - xã hội; Bí thư các chi bộ trực thuộc, cán bộ, công chức, Người hoạt động không chuyên trách của phường; tổ trưởng các tổ dân phố. Hội nghị có các nội dung sau:

Đồng chí Nguyễn Thị Tài Định, Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Hội nghị và phổ biến các văn bản của Đảng

Đồng chí Nguyễn Thị Tài Định, Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Hội nghị và phổ biến các văn bản của Đảng

Nội dung 1: Đồng chí Nguyễn Thị Tài Định, Thành ủy viên  Bí thư Đảng ủy quán triệt các văn bản sau: (1). Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (2). Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. (3). Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. (4). Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng đề nghị Bí thư các chi bộ tổ chức phổ biến các văn bản nêu trên đến tại chi bộ trong đợt sinh hoạt thường kỳ tháng 4/2024.

Đồng chí Lê Hồng Thư, PBT Thường trực Đảng ủy báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

Đồng chí Lê Hồng Thư, PBT Thường trực Đảng ủy báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

Nội dung 2: Đồng chí Lê Hồng Thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đánh giá sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 3 năm triển khai thực hiện đã có nhiều mô hình được biểu dương, khen thưởng điển hình như: Mô hình “Vận động Nhân dân thực hiện việc nhận tiền đền bù để giải phóng mặt bằng”, “Vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, “Tận tình chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân”, “Thanh niên tình nguyện”, “Gần dân, sát cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân kịp thời phản ánh cho Đảng và chính quyền” và mô hình “Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính”.

Các hoạt động cụ thể, thiết thực đã tạo được những hiệu ứng tích cực, thay đổi suy nghỉ, hành động của nhiều cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, đã xuất hiện nhiều việc làm, hành động đẹp trong cuộc sống, đã có sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, rõ nét nhất là đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, “lời nói đi đôi với việc làm” đã từng bước trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân. Kết quả có 01 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc được Ủy ban nhân dân phường tặng Giấy khen (tập thể Chi bộ 3, cá nhân: ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư chi bộ 3 và ông Thiều Sinh Hạnh, Trưởng Ban Công tác Mặt trận tổ 6).

Đồng chí Võ Văn Vinh, PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trao tặng Giấy khen cho tập thể chi bộ 3 có thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Đồng chí Võ Văn Vinh, PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trao tặng Giấy khen cho tập thể chi bộ 3 có thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Đồng chí Lê Hồng Thư, PBT Thường trực Đảng ủy trao tăng Giấy khen cho cá nhân

Đồng chí Lê Hồng Thư, PBT Thường trực Đảng ủy trao tăng Giấy khen cho cá nhân

Nội dung 3: Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 03 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 09 tháng cuối năm 2024.

Đồng chí Võ Văn Vinh, PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 9 tháng cuối năm 2024

Đồng chí Võ Văn Vinh, PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 9 tháng cuối năm 2024

Ba tháng đầu năm thực hiện được các chỉ tiêu về tổng thu ngân sách đạt 25,5% KH năm; thuế thu được 4,1 KH năm%; giải quyết việc làm cho 20 lao động đạt 6,5% KH giao; giao quân được 27/25 thanh niên đạt 108% KH giao; xây dựng lực lượng Dân quân đạt 100% chỉ tiêu … Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường đã xác định chương trình nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 9 tháng cuối năm 2024 như sau: (1). Công tác xây dựng Đảng. (2). Công tác xây dựng bộ máy và hoạt động chính quyền. (3). Công tác Dân vận, hoạt động Mặt trận và các tổ chức Chính trị - xã hội.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Kết luận hội nghị và chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng trong thời gian đến, công tác quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân; Ủy ban Mặt trận và các tổ chức Chính trị - xã hội phải tăng cường trong công tác vận động hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân thực hiện và làm tốt hơn nửa các phong trào do các cấp phát động; Công an, Quân sự, Ban Bảo vệ Dân phố tiếp tục phối hợp làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Văn Đông