Truy cập nội dung luôn

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VỚI NHÂN DÂN TỔ 5, PHƯỜNG NGHĨA LỘ

22/03/2024 15:06    62

Đồng chí Nguyễn Thị Tài Định, Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy chủ trì buổi đối thoại

Theo kế hoạch số 60-KH/ĐU ngày 04/01/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy đối thoại trực trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy với Nhân dân trên địa bàn phường năm 2024.

Thực hiện Quyết định 108-QĐ/ĐU ngày 10/8/2029 của Ban Thường Đảng ủy phường về ban hành Quy chế Bí thư Đảng ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và xử lý những khiếu, nại tố cáo của Nhân dân trên địa bàn phường; kế hoạch số 60-KH/ĐU ngày 04/01/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy đối thoại trực trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy với Nhân dân trên địa bàn phường năm 2024.

Sáng ngày 22/3/2024, đồng chí Nguyễn Thị Tài Định, Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy tiến hành buổi đối thoại trực tiếp với Nhân dân của tổ 5, phường Nghĩa Lộ.

Về dự đối thoại: Ở thành phố, có các đồng chí đại diện các Ban Tham mưu giúp việc Thành ủy Quảng Ngãi, các Phòng, Ban chuyên môn của Ủy ban nhân dân thành phố. Ở phường đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Thường trực UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức Chính trị - xã hội phường cùng các đồng chí công chức chuyên môn; tổ dân phố có Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng Ban Công tác Mặt trận và có khoảng 85 bà con Nhân dân trong tổ dân phố tham dự.

Quang cảnh Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Nghĩa Lộ với Nhân dân tổ 5

Quang cảnh Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Nghĩa Lộ với Nhân dân tổ 5

Đồng chí Bí thư Đảng ủy đã báo cáo khái quát về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo về kinh tế, xã hội, Quốc phòng, An ninh trên địa bàn trong 3 tháng đầu năm 2024 đến toàn thể Hội nghị.

Buổi đối thoại diễn ra sôi nổi với tinh thần dân chủ và có 9 ý kiến của Nhân dân liên quan đến lĩnh vực đất đai, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, giải quyết chế độ chính sách, quy hoạch đô thị và An ninh trật tự. Các ý kiến liên quan đến các cấp, các ngành từ tỉnh, thành phố và phường; đặc biệt là xin chuyển mục đích sử dụng đất, diện tích đất nhỏ hẹp còn thừa sau dự án. Những nội dung phản ánh có liên quan đến tỉnh, thành phố thì đồng chí Bí thư xin tiếp thu và có văn bản đề nghị xem xét trả lời; những ý kiến thuộc thẩm quyền của phường đồng chí Bí thư yêu cầu Lãnh đạo UBND, công chức chuyên môn tiếp thu và giải thích cụ thể cho Nhân dân được rõ và định hướng giải quyết trong thời gian tiếp theo theo đúng trình tự thủ tục.

Quang cảnh đối thoại của Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Nghĩa Lộ với Nhân dân tổ 5

Quang cảnh đối thoại của Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Nghĩa Lộ với Nhân dân tổ 5

Sau một buổi đối thoại với nhiều ý kiến tâm đắc nhằm xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân; bà con Nhân dân cũng thông cảm, chia sẻ với địa phương trong lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền và yêu cầu phải được giải quyết các ý kiến mong đợi của Nhân dân.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy trả lời các ý kiến của Nhân dân và kết luận đối thoại

Đồng chí Bí thư Đảng ủy trả lời các ý kiến của Nhân dân và kết luận đối thoại

Đồng chí Nguyễn Thị Tài Định, Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy xin tiếp thu các ý kiến đóng góp của bà con Nhân dân và đánh giá cao về cấp ủy chi bộ 5 đã chỉ đạo tổ dân phố thông báo và vận động Nhân dân tham gia buổi đối thoại với gần 85 người; qua buổi đối thoại này đồng chí Bí thư có văn bản yêu cầu gửi đến các cấp để quan tâm trả lời và chỉ đạo UBND phường phối hợp với các Phòng, Ban chuyên môn của UBND thành phố để giải quyết kịp thời cho công dân./.

Tạ Văn Đông