Truy cập nội dung luôn

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG

16/03/2023 15:25    185

Đồng chí Lê Hồng Thư, PBT Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường kiêm Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy triển khai văn bản

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VI PHẠM

Sáng ngày 16/3/2023, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản về công tác Kiểm tra, giám sát và kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm.

Dự Hội nghị và triển khai văn bản có đồng chí Lê Hồng Thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ trực thuộc và các bộ phận tham mưu giúp việc Đảng ủy.

Hội nghị đã nghe:

Đồng chí Lê Hồng Thư, Phó Bí Thư thường trực Đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy triển khai một số văn bản sau:

1. Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

2. Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW, ngày 22/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

3. Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư về ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở.

Đồng chí Tạ Văn Đông, PCT UBND kiêm PCN UBKT Đảng ủy triển khai

Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy

 

Đồng chí Tạ Văn Đông, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường kiêm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy triển khai: Chương trình Kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy và Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị

 

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc; đồng chí Lê Hồng Thư, Phó Bí Thư thường trực Đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kết luận và yêu cầu các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ trực thuộc nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát của chi bộ sát với thực tế có trọng tâm, trọng điểm./.

 

 

Tạ Văn Đông