Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DI DỜI MỒ MẢ

12/03/2024 20:01    19

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGHĨA LỘ, THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÊ KHAI, DI DỜI MỒ MẢ NẰM TRONG QUY HOẠCH DỰ ÁN: KHU DÂN CƯ PHÍA BẮC ĐƯỜNG HUỲNH THÚC KHÁNG, THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI.

Thông báo về việc kê khai, di dời mồ mả nằm trong quy hoạch dự án: Khu dân cư Phía Bắc đường Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Quảng Ngãi.

Thông báo cho tất cả các thân nhân có mồ mả nằm tại khu vực xứ đồng Bàu Đưng thuộc Tổ dân phố 3, phường Nghĩa Lộ nằm trong quy hoạch dự án Khu dân cư phía Bắc đường Huỳnh Thúc Kháng đến tại UBND phường Nghĩa Lộ hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi (Địa chỉ: 544 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi, điện thoại 02553.835882, 0975551707- Vũ) để kê khai mồ mả, nhận tiền bồi thường, thực hiện các thủ tục di dời về sau (các ngôi mộ chưa có thân nhân kê khai) nhận đất cải táng (các ngôi mộ thân nhân đã nhận tiền bồi thường) để di dời về nghĩa địa thành phố theo quy định.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 07/3/2024 đến hết ngày 17/3/2024.

-  Quá thời hạn nêu trên mà không có thân nhân nào đến đăng ký, kê khai, kiểm kê và nhận đất cải táng di dời mồ mả thì Trung tâm sẽ phối hợp với Tổ dân phố 3, UBND phường Nghĩa Lộ và các đơn vị liên quan lập thủ tục kê khai, chi trả tiền bồi thường, di dời mồ mả về nơi quy định./.

Tạ Văn Đông