Truy cập nội dung luôn

UBND - CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ PHƯỜNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2023

04/01/2023 15:49    18

Đồng chí Võ Văn Vinh, PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường phát biểu tại Hội nghị

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2023

Sáng ngày 04/01/2023, Ủy ban nhân dân - Công đoàn Cơ sở phường Nghĩa Lộ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023.

Tại Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường; đồng chí Võ Văn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường; đồng chí Phan Thị Lý, Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở phường cùng toàn thể cán bộ, công chức người lao động của cơ quan phường.

Hội nghị đã nghe:

Đồng chí Võ Văn Vinh, PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường, phát biểu tại Hội nghị về những kết quả nổi bật của địa phương trong năm 2022 và thông qua báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước, kết quả thực hiện dân chủ trong cơ quan về thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức năm 2022 giải pháp thực hiện năm 2023.

Đồng chí Phan Thị Lý, Đảng ủy viên - PCT HĐND - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở báo cáo kết quả hoạt động các phong trào thi đua công tác công đoàn năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm 2023; phát động thi đua năm 2023.

Đồng chí Phan Thị Lý, Đảng ủy viên, PCT HĐND - Chủ tịch Công đoàn cơ sở đọc báo cáo trước Hội nghị

 

Thừa ủy quyền của đồng chí Chủ tịch UBND, đồng chí Bạch Thị Hồng Hải, Công chức Tài chính - Kế toán đã thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng kinh phí năm 2023; quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của trụ sở UBND phường.

Hội đồng thi đua khen thưởng của phường đã thông qua đăng ký thi đua năm 2023 đến toàn thể Hội nghị được biết và tổ chức thực hiện.

Quang cảnh Hội nghị

 

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc; có 7 ý kiến được quan tâm thảo luận và đã được trả lời, giải đáp cụ thể; Ủy ban nhân dân - Công đoàn Cơ sở phường đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 đồng thời có 100% cán bộ, công chức, người lao động nhất trí biểu quyết cao./.